Lagerhållning

NTG har ett lager på 3200 kvm. Det är tempererat och har en lagringshöjd på ca 10 meter. Vi klarar livsmedelsförvaring som inte kräver kyl- eller fryshantering.

NTG har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utforma rutiner för lagerhållning och distribution. Vi arbetar effektiv med hantering av godsflödet och våra arbetsrutiner medför att kundens kostnader kan sänkas i varuflödeskedjan.

Lagringsuppdragen kan se olika ut från en enkel pallförvaring av en liten del av kundens totala behov, till ett hundra procentigt lagring och logistikuppdrag. När det gäller enkla lagringsuppdrag betalar kunderna för förvaringsyta varje månad och en rörlig hanteringsdel. När det gäller större uppdrag betalar kunden för förvaringsyta samt en rörlig timtid för hanteringen.

Exempel på lagringstjänster är följande:

  • Plockning
  • Märkning
  • Ompackning
  • Etikettering
  • Tömning av container
  • Packning och inplastning
  • Utskrift av fraktbrev
  • Lagring av material
  • Lagerbokföring och inventering
  • Transport till slutkund

För lagring alt. omlastning kontakta

Niklas 070-5144106
Tommy 070-5144188