Gällande oljetillägg

Vårt olje-tillägg är baserat på på Euroshells oljeindex och Riksbankens valutakurs och regleras månadsvis.

Gällande oljetillägg: 43,3 %