Gällande oljetillägg

Vårt olje-tillägg är baserat på på Euroshells oljeindex och Riksbankens valutakurs och regleras månadsvis.